Welkom op deze website.

Mijn naam is Hilko en heb deze website opgericht om mensen te helpen de komende barre tijden te overleven.

Ben 1 van een klein groepje christenen , die graag hun inzichten willen delen hoe de komende tijd zo te leven,

dat iemand gered kan worden. Want de plannen van hen, die nu aan de macht zijn, zijn schrikbarend.

Zij zijn van plan om de mensheid terug te brengen tot 0,5 - 1 miljard mensen. Velen moeten volgens hen daarom sterven door middel van vaccinaties, uithongering, ziektes en oorlog. Gebeurtenissen, die de bijbel ook precies heeft voorspeld. De huidige wereldleiders willen 1 wereldregering en 1 geloof en andere zaken. Het interessante is echter, dat er ook een groep is, waarvan zij geen besef hebben, die eveneens een wereldregering aan het vormen zijn. En deze wereldregering zal zegevieren. In de diverse onderwerpen zullen we hier meer licht op werpen. Nu op 3 februari 2022 is het nog summier, maar gaandeweg zal er meer op de site verschijnen. We wensen jou wijsheid , liefde en licht toe in deze duistere tijden.

.

 

 

 

 

 

Light on the lampstand